Namaz Sureleri

Namaz kılarken surelerin nasıl ve hangi sıra ile okunacağı da öğrenilmesi gereken önemli konulardandır.

Namaz Sureleri

Namaz sureleri sırasına dikkat ederek farz olan namazlarınızı yerine getirebilmeniz için sırasıyla okunması da önem arz eder

Namaz sureleri sırası 

1-Fil Suresi

2-Kureyş Suresi

3-Maun Suresi

4-Kevser Suresi

5-Kafirun Suresi

6-Nasr Suresi

7-Tebbet Suresi

8-İhlas Suresi

9-Felak Suresi

10-Nas Suresi

                       Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı

                                                                  Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi                                                                                                                                                           Kureyş Suresi Okunuşu ve Anlamı

                                                                  Bismillahirrahmânirrahîm.

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kureyş’e imkan sağlandığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

                          Maun Suresi Okunuşu ve Anla   

  Bismillahirrahmânirrahîm.

Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüman salâtihim sâhû. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Gördün mü o dine yalan diyeni? İşte yetimi itip kakan odur! Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Fakat veyl o namaz kılanlara ki, Namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar ki, gösteriş yaparlar. Ve yardımlığı sakınır 

                                    Kafirun Suresi Okunuşu ve Anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm

Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki: Ey kafirler Tapmam o taptıklarınıza! Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

                         Nasr Suresi Okunuşu ve Anlamı                                                         Bismillahirrahmânirrahîm

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde. Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır

                            Kevser Suresi Okunuşu ve Anlamı                                           Bismillahirrahmânirrahîm

İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah‘ın adıyla.

Muhakkak Biz, sana Kevseri’i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan

                              Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı

 Bismillahirrahmânirrahîm

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’in iki eline yuh oldu, kendine de yuh. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe yaslanacak. Karısı da odun hamalı olacak! Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

                            İhlas Suresi Okunuşu ve Anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı . O ‘na bir denk de olmadı.

                                    Felak Suresi Okunuşu ve Anla                                          Bismillahirrahmânirrahîm

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!

                                  Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı                                          Bismillahirrahmânirrahîm

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsanların hükümdârına. İnsanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.